NIEUWS

Home / NIEUWS

VOORLOPIG BESLUIT AANGAANDE VIERINGEN
Door goedeherder Geplaatst op 12 oktober 2020

Met ingang van dinsdag 13 oktober zullen de doordeweekse vieringen weer van start gaan, met een maximaal aantal bezoekers van 30.

Daarvoor is geen voorafgaande registratie vereist. Tijdens de gehele viering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden met inachtneming van de 1,5 meter en hygiëne regel.
Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

Door de week zullen op woensdagavond (met publiek) en donderdagavond (zonder publiek) de Eucharistievieringen vanuit Delden via de Kerkomroep te beluisteren zijn. De viering van de donderdagavond is niet publiekelijk toegankelijk.

Na 23 oktober, zullen door de week, de Eucharistievieringen vervangen worden door Woord- en Communievieringen. Leden van het pastorale team zullen hierin voorgaan. Ook hier geldt het dragen van mond-neuskapjes en de hygiënische maatregelen.

Dit zal worden gecontinueerd tot het moment dat pastoor Oortman afscheid genomen heeft.

De weekendvieringen zullen met ingang van het komende weekend 17 – 18 oktober weer doorgang vinden, volgens het pastorale rooster,
met uitzondering van het weekend 24 – 25 oktober a.s.

Betreffende dit afscheids-weekend zullen wij in de loop van de week u nog nader berichten.

Voor de weekendvieringen is een voorafgaande aanmelding verplicht.
Aanmelding is alléén mogelijk via MEEVIEREN.NL

Let wel: gezien het geringe aantal mensen dat kan deelnemen, willen wij u dringend verzoeken om aan parochianen duidelijk te maken dat ieder weekend een viering bezoeken niet tot de mogelijkheden behoort, geef ook anderen de ruimte om deel te nemen aan de vieringen.
Wees in die zin solidair met elkaar en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de gehele Eucharistieviering, Woord- en Communieviering en gebedsviering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.
Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

De weekendvieringen blijven voorlopig zoals ze gepland zijn, alleen pastoraal werkers kunnen voorgaan in Woord- en Communievieringen, de vieringen waarin vrijwilligers voorgaan blijven gebedsvieringen.

Voorlopig zal de viering op zondagmorgen 09.30 uur gestreamd blijven vanuit Delden.
Deze viering zal zonder publiek zijn en kunt u volgen via het YouTube kanaal van RK Twente Zuid – klik hier

Met vriendelijke groet, namens de besturen en het pastorale team
Marc Oortman, Pastoor.

 

ALLERZIELEN – MAANDAG 2 NOVEMBER
Door goedeherder Geplaatst op 12 oktober 2020

MET BETREKKING TOT MAANDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN, IS HET VOLGENDE BESLUIT GENOMEN:

ER ZULLEN GEEN LITURGISCHE VIERINGEN PLAATS VINDEN.
OP DIT MOMENT IS NOG NIET BEKEND WAT EN HOE DE WERKGROEPEN VAN UITVAARTEN ALS ALTERNATIEF ZULLEN AANBIEDEN.
NADER BERICHT VOLGT.

 

LAATSTE NIEUWS RONDOM COVID-19
Door goede herder Geplaatst op 7 oktober 2020

DEZE OCHTEND ( woensdag 7 oktober) is in de bestuurscommissie overleg geweest over de vieringen binnen onze parochie en de besluiten die het kabinet begin van deze week heeft genomen.
Daarbij moet worden aangetekend dat wij nog steeds in afwachting zijn van een beslissing door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Zij hebben aangegeven dat zij voor dit komende weekeinde met een besluit zullen komen.

DE BESTUURSCOMMISSIE HEEFT, SAMEN MET HET PASTORALE TEAM, BESLOTEN DAT HET AANKOMENDE WEEKEINDE,
ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 OKTOBER, GEEN VIERINGEN ZULLEN PLAATSVINDEN IN ONZE 3 PAROCHIES.
Er zal een viering worden gestreamd via YouTube, vanuit de Blasiuskerk in Delden.
Deze viering zal zonder publiek zijn en kunt u volgen via het YouTube kanaal van RK Twente Zuid – klik hier

 

DOORDEWEEKSE VIERINGEN PER DIRECT GEANNULEERD
Door goede herder Geplaatst op 5 oktober 2020

Zojuist hebben we via de media gehoord dat met onmiddellijke ingang het aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij kerkdiensten is beperkt tot 30.

Dit stelt het pastoraal team voor een dilemma, maar wij willen zeker gehoor geven aan de oproep van minister Grapperhaus en voorkomen dat het beeld ontstaat dat onze kerk niet zou meewerken aan de richtlijnen die gegeven worden door de burgerlijke overheid. Daarnaast is er het punt dat doordeweekse vieringen in onze kerken door verschillende aantal mensen worden bezocht. In Goor zijn op woensdagmorgen zonder problemen 50 tot 60 mensen bij elkaar. In andere kerken is dat duidelijk minder. Het pastoraal team vindt het echter niet juist om alleen de vieringen in Goor te annuleren en in de overige kerken niet.

Mede gezien de kwetsbaarheid van de groep parochianen die deze vieringen bezoekt, heeft het pastoraal team besloten om met onmiddellijke ingang alle doordeweekse vieringen te annuleren. Wel is vanaf dinsdag 6 oktober iedere doordeweekse avond om 18.30 uur een eucharistieviering, die via de Kerkomroep vanuit Delden zal worden uitgezonden.

Wij betreuren dit besluit ten zeerste, maar gezien de omstandigheden willen wij ons bij het besluit van de overheid neerleggen.

Met vriendelijke groet namens het pastorale team,
Marc Oortman, pastoor.

 

MONDKAPJES IN ONZE KERKGEBOUWEN
Door goede herder Geplaatst op 5 oktober 2020

Beste parochianen,

Op woensdag 30 september is besloten om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Parochie De Goede Herder sluit zich hierbij aan. Het pastorale team en bestuur vraagt u dan ook vriendelijk en dringend om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen, en ook zo dat uw neus bedekt is. Als u op uw plaats zit, kunt u deze af doen.

Bij eventuele communiegang hoeft u geen mondkapje te dragen, daarbij moet iedereen zich wel aan de 1,5 meter regel en de hygiëneregels houden.

Wij doen er alles aan om samen te kunnen blijven vieren in onze kerken. Wij hopen dat u dat ook doet en wij op deze manier een eventuele sluiting van kerken voor kunnen blijven.

Pastoraal team en bestuur Parochie De Goede Herder

 

Kerkradio
We zijn erg benieuwd of er onder onze parochianen belangstelling bestaat om via internet de vieringen uit onze Thabor te thuis te kunnen meebeleven Men is van plan om op de duur camera’s te plaatsen zodat ook het directe beeld van de vieringen bij u thuis is te zien.

Probeert u eens deze link: KERKRADIO. U kunt dan kiezen voor Thaborkerk live of achteraf. U ervaart dan hoe gebruikers van de Thaborkerk deze registratie verzorgen, nu nog slechts allen het geluid, maar in de nabije toekomst ook het beeld.
Gaarne vernemen wij uw reactie (via secretariaat) hoe u dit bevalt.

Start typing and press Enter to search