Nieuwsbrieven

Home / Nieuwsbrief Thabor / Nieuwsbrieven

Pinksteren

Openbare kerkdiensten

Op dit moment, 26-5-2020, is het nog te vroeg vast te stellen, over hoe in onze parochie de kerkdiensten weer zullen worden hervat.
Zodra duidelijk is, wanneer er weer kerkdiensten zijn, zullen we u direct informeren.

Laudato Si

Helaas konden we niet aan de oproep van onze Paus Franciscus voldoen, om in een viering aandacht te besteden aan zijn encycliek Laudato Si.
U ziet hier de tekst van het gebed dat hij ons heeft aanbevolen:

Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,
U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.
Wees onze hulp.
Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is,
maar van alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren.
Geef dat we er mee zorg voor dragen
dat elke mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen.
Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten
en bij hen die het risico lopen om achtergelaten te worden.
Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop, zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren.
Help ons om creatieve solidariteit te tonen bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie.
Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden
op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen”.
We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.


Voedselbank

‘s Morgens, als de kapel open is, kunt u giften voor de voedselbank doneren. In de hal staat een mand klaar.
Wilt u liever geld doneren, dat kan via dit rekeningnummer.
NL18 INGB06 8075 4717
t.n.v. Voedselbank Midden Twente Hengelo
Helaas zijn er weer gezinnen bijgekomen, die aangewezen zijn op ondersteuning.

Samenloop

De laatste twee nummers van Samenloop werden niet rondgebracht, u kunt ze alleen op het internet vinden.
https://www.degoedeherderhengelo.nl/samenloop/
Enkele geprinte exemplaren liggen klaar in de hal van de kerk, u mag er zo nodig een meenemen als ’s morgens de kapel open is.

Collecte

Ook missen we nog steeds onze collecte-inkomsten. Hartelijke dank voor al die extra collectes die ons hebben bereikt. We willen u wederom vragen, zo mogelijk, het bedrag dat u anders tijdens de collecte zou geven in een envelop te doen en in de brievenbus va de kerk te stoppen, of over te maken op
NL 46 ABNA 05 90 48 15 09, t.n.v. Kerkbestuur Thaborkerk, o.v.v. collecte.
Alvast hartelijk bedankt.
Omdat we zo nu en dan mensen een bloemetje willen brengen vragen we u wederom: weet u iemand die wat aandacht nodig heeft? Geef het dan door per mail  secretariaat@thaborkerk.nl

Pastorale zorg

De pastores zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur bereikbaar. Op de onderstaande telefoonnummers: 
Pastoor Oortman                 06 – 204 53 713
Pastor Timmerman               06 – 250 91 377
Pastor van den Bemt            06 – 136 09 293
Pastor Doornbusch               06 – 144 06 955

Tevens is er nog steeds van dinsdag tot en met vrijdag elke dag live om 18.30 uur een viering te beluisteren op www.kerkomroep.nl,  bij vindt uw kerk; vult u in H. Blasius Delden, daarna live of terugluisteren aanklikken.
Ook de zondagse viering wordt nog steeds uitgezonden via YouTube.

Openstelling Kapel

Ook de kapel blijft open.
U kunt dan een kaarsje opsteken, of even lekker rustig zitten in onze Ludgeruskapel. We openen de deur om 10.00 uur en sluiten om 12.30 uur.
In het weekend blijft de kapel gesloten.


PASTORALE NIEUWSBRIEF
 
Mei 2020 Eerste uitgave
 
PASTORAAT IN CORONATIJD

Hier is die dan! De eerste nieuwsbrief van het pastorale team.
In deze coronatijd zoeken wij als pastoresteam naar mogelijkheden om zoveel mogelijk in contact te blijven met u als parochiaan.Dit is ook een van de mogelijkheden. Voor ons is het nog even uitvinden hoe het allemaal werkt en wat er allemaal in kan. Maar wij willen informatief en nieuwtjes van het pastorale team kunnen delen met u. Hoe vaak deze nieuwsbrief zal worden verspreid is nog niet helemaal duidelijk, maar we willen in iedergeval een begin maken. Wij hopen dat u er wat aan hebt, veel leesplezier.
Pastoor Marc Oortman

 
OP WEG MET MARIA

In de Meimaand Mariamaand nodigt het pastorale team u allen uit om bij het dagelijks rondje bewegen een bezoek te brengen aan één van de dertien Mariakapellen in onze drie parochies. U wordt uitgenodigd om bij uw bezoek aan Maria een selfie te maken. Als u zich bevindt in de risicogroep, kunt u ook meedoen. Maak een selfie met Maria in uw eigen woonomgeving.
Verzend de foto’s naar pastordoornbusch@gmail.com.
Er zijn natuurlijk ook prijzen te winnen.

Als u een Mariakapel gaat bezoeken denk hierbij aan de RIVM richtlijnen!


EERSTE COMMUNICANTEN
 
De Eerste Communievieringen zijn uitgesteld tot het mogelijk is in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. Vanuit het pastorale team hebben we een filmpje gemaakt. We vinden het heel erg jammer dat de Eerste Communievieringen niet doorgaan en we missen de voorbereidingsbijeenkomsten voor de kinderen en de ouders. Als opdracht maken de kinderen  samen een vriendschapsslinger voor het grote feest.


M25 JONGEREN VIA LIVESTREAM ACTIEF
 
De jongeren van M25 Parochie De Goede Herder en HH. Jacobus en Johannes en de Jongeren van M25 de Heilige Geest komen wekelijks via livestream bij elkaar om te ontmoeten en hun activiteiten vorm te geven.

Ze zijn onlangs bij een ondernemer geweest om twee potten snoep te brengen met kaarten die ze zelf gemaakt hebben ‘als hart onder de riem’ in deze coronatijd.
En de jongeren hebben een spandoek gemaakt voor in de tuin van het verpleeghuis in Delden met een troostende tekst. Ook daar hebben ze eigen gemaakte kaarten afgegeven.
 

SAMEN VIEREN VIA YOUTUBE EN DE KERKOMROEP

Nu de kerken gesloten zijn in verband met covid-19 is er elke zondag een  besloten Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de Blasius in Delden. Deze zondagse worden gestreamd op YouTube. Als u de volgende link aanklikt
 
https://www.youtube.com/channel/UCcKcd0R3ArNqLUZ139qkY8g

komt u op het kanaal en kunnen we samen vieren. Tevens is de viering ook te beluisteren via de kerkomroep.

Wij zouden het op prijs stellen dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de Eucharistieviering. De collecte kunt u overmaken op rekening nummer:NL49RABO0109069625 t.n.v. Heilige Geest Parochie o.v.v collecte.

Start typing and press Enter to search