Historie

Home / HOME / Historie

ONTSTAANSHISTORIE VAN DE THABORKERK

In de 70-tiger jaren breidde Hengelo zich gestaag uit. De Hasseler-es kreeg vorm en groeide uit tot een grote nieuwe wijk. De nieuwe wijk viel kerkelijk gezien onder de Paus Joanneskerk, en  pastor Sloot richtte zich tot de katholieke inwoners van de Hasseler-es met een welkomsbrief in de Paus Joanneskerk. En met succes, een jaar later werd er zo nu en dan een viering gehouden in de Schothorst school.
Toen in 1978 basisschool ’t Eimink haar deuren opende vonden de vieringen daar plaats en op 12 mei 1980 kreeg de nieuw te vormen parochie binnen Hengelo, met Toon van de Jagt, een eigen Basis  pastor, aan gevuld met Paters van de Zwanenhof uit Zenderen, O.a Henk Erinkveld, hij werd pastor deservitor, en pater Gijs van Wijk, Gé Janssen en anderen.
Op hoogtijdagen met Kerst en Pasen werd er een ad-hoc koor gevormd om de vieringen op te luisteren. Op 15 april 1983 werd het Edith Stein koor opgericht.

Op 1 mei 1983 werd officieel de Thabor parochie opgericht, de gehele officiële naam luid: ´Transfiguratie van de Heer op de berg Thabor´.

De parochie had echter nog geen eigen kerkgebouw, waar moest dit komen?
Het toenmalig bestuur onder voorzitterschap van Gerard ten Thij kreeg na lang overleg de huidige plaats op de hoek Westelijke–Esweg, Gerrit Peuscherstraat toegewezen door de gemeente om de  kerk te bouwen.
Op dat moment stonden daar een noodwinkel en de apotheek, want ook het winkelcentrum en het gezondheidscentrum waren nog niet gebouwd.
Met veel vrijwilligers binnen de nieuwe parochie zijn er verschillende acties op touw gezet om geld bij elkaar te krijgen voor de nieuw te bouwen kerk, o.a. een sponsorloop, een loterij, een stand op de toenmalige 8 mei beweging en vele andere zaken.

Uiteindelijk kon de Thaborkerk worden opgeleverd in 1987.

Gelukkig konden we voor onze nieuw kerk verschillende zaken over nemen uit de Ludgerus kerk, die al gesloten was en op de nominatie stond gesloopt te worden. We zijn erg blij met deze prachtige voorwerpen, o.a de doopvont, het tabernakel, de kleine altaartafel, kandelaars en de prachtige gebrandschilderde ramen in de kapel. (hiervan kunt u meer zien in de map ´Schatten van de Thabor´ op deze site)

De officiële opening vond plaats tijdens een feestelijke eucharistieviering op zondag 27 september door Kardinaal Simonis.

Na de opening waren er ieder weekend twee vieringen, één op zaterdag avond en één op zondag morgen. Deze vieringen werden mede verzorgd door de pastores Henk Erinkveld, Gijs van Wijk en Piet Neele van de Zwanenhof, pastor Sloot van de Paus Joanneskerk en pastor van der Jagt.

Na het vertrek van pastor Toon van der Jagt in 1994 hebben heeft de parochie 1½ jaar geen eigen  pastor gehad tot dat in april 1996  pastor Elly Roelink benoemd als eerst-verantwoordelijk pastor in de Thabor. Haar werkterrein werd catechese.

In de weken voorafgaand aan de zomervakantie van 1996 zijn er besprekingen geweest met de Samen op Weg gemeente ´De Bron´ met betrekking tot mede gebruik van ons kerkgebouw.

Door een unaniem besluit van het toenmalig Parochie bestuur kon het ´Medegebruik´ in 1997 van start gaan. Ook het bisdom stond positief tegenover deze samenwerking.
In een oecumenische viering op 26 januari 1997 geleid door Ds. Egbert van Houwelingen en pastor Elly Roelink werd het gezamenlijk gebruik van de Thabor een feit.
In september 1998 startte de Bron gemeente met de bouw van het wijkgebouw dat in de stijl van de kerk werd aan gebouwd. In januari 1999 werd dit wijkgebouw in gebruik genomen na een oecumenische viering aan het eind van de ´week voor de eenheid´.

Na het vertrek van pastor Elly Roelink brak er voor de Thabor een andere periode aan. Er kwam geen eigen vaste pastor meer alleen voor de Thabor.
Er kwam nu een z.g. ´aandachtspastor´ en voor de Thabor was dat Niek Nijhuis. Onder zijn leiding zijn de huidige  pastoraatsgroep en lokatieraad opgezet.
Wat inhoudt, dat niet alleen een  pastor de eerst aanspreekbare persoon in de geloofsgemeenschap is, maar ook mensen van de  pastoraatsgroep en lokatieraad.

Na het overlijden van de eerste voorzitter van de Thabor parochie de heer Gerard ten Thij, schonk hij ons uit zijn nalatenschap de prachtige gebrandschilderde ramen, gemaakt door glaskunstenares Annemiek Punt.
Voor zijn overlijden besprak Gerard samen met Annemiek Punt het thema van het raam en gaf hij aan dat het een abstract raam mocht zijn, het moest dynamiek uitstralen en verwijzen naar de berg Thabor, waar Jezus en zijn apostelen een mystieke ervaring beleefden.
Tijdens een feestelijke viering in September 2008 werd het raam onthult.

Na het vertrek van  pastor Niek Nijhuis is de Thaborparochie net als alle andere Hengelose parochies na een lang proces over gegaan in één grote Parochie, n.l. ´de Goede Herder parochie´. Dit houdt in dat Hengelo bestaat uit één Parochie met verschillende geloofsgemeenschappen waarvan de Thabor-geloofsgemeenschap er één is.
In verband met het priester tekort wordt er meer en meer een beroep gedaan op vrijwilligers, ook in de vieringen.
Door de ontwikkelingen in de Nederlandse kerkprovincie is er binnen de Thabor in 2013 een werkgroep ontstaan, de werkgroep Stromend Water´, die gesteund door het  pastoraal team, eens per maand een viering verzorgd.

In de toekomst zijn er waarschijnlijk, mede door bovengenoemd priestertekort  steeds minder Eucharistievieringen in alle Hengelose geloofsgemeenschappen.  Maar omdat we met elkaar toch willen vieren zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van diensten van de  pastoraal werk(st)ers en de vrijwillige voorgangers in onze geloofsgemeenschap.
Dit houdt in, dat er in de Thabor regelmatig anders-soortige vieringen zullen zijn. Wij hebben ook uw steun hierbij nodig om dit met elkaar vol te houden. We hopen in Hengelo Noord nog lang samen te vieren in onze Thaborkerk.

Start typing and press Enter to search