Stromend Water

Home / HOME / Stromend Water

De werkgroep Stromend Water gelooft in de kracht van de blijde boodschap aangewakkerd door Gods Geest. Toen medio dit jaar paus Franciscus zijn visie op de Kerk vanuit het Evangelie bekend maakte, raakte hij daarmee een gevoelige snaar. De Kerk moet zich aanpassen aan de tijd, aan de mensen. De kerk moet naar buiten, naar de mensen in nood, veraf en dichtbij. Kortweg, het moet anders, maar dan geïnspireerd door de woorden uit het evangelie.
De leden van de groep “Stromend Water” zijn gegrepen door paus Franciscus’ woorden en in deze geest hebben wij een begin gemaakt met de bestudering van “De Vreugde van het Evangelie”.
Het jaar 2014 heeft in de Thabor als hoofdstroming het centrale thema “Ontmoetingen” gekregen. Ontmoetingen met de werkgroepen, met vrijwilligers die hun taak ernstig nemen.
In de Stromend Water-vieringen is steeds gezocht naar teksten en liederen die bijzondere ontmoetingen met Jezus uitdiepen en bezingen. De stuwende onderstroom is die van de vreugde om de boodschap van Jezus Christus zoals deze in de evangeliën terug te lezen is.

Start typing and press Enter to search