EDITH STEINKOOR

Home / Muziek / EDITH STEINKOOR

 

Op 15 april 1983 werd het Edith Stein koor opgericht. In die tijd deed zich de discussie voor of je je mond open moest doen ten aanzien van moeilijke kwesties, zoals in de Tweede Wereld Oorlog Kardinaal De Jong de mond opendeed. Dat had tot gevolg dat de katholieke Joden werden opgepakt. Edith Stein was één van deze katholieke Joden, zij werd met haar zuster weggevoerd uit het klooster te Echt. Omdat we in 1983 ook al bezig waren met een naam voor een nieuw te bouwen kerk, werd de naam Edith Stein vaak genoemd. Maar deze naam mocht niet voor een kerk gebruikt worden omdat zij toen nog geen ‘heilige’ was, dus is er in die tijd gekozen om haar naam aan het net opgerichte koor te geven, en zoals u weet bij een koor moet je je mond ook open doen, om je stem te laten horen.

Het Edith Steinkoor staat onder leiding van dirigent Marcel Fiselier.

Repetitie: dinsdag avond van 20:00-22:00 uur.

Start typing and press Enter to search