pastorale nieuwsbrief

Home / pastorale nieuwsbrief

 

Nieuws uit de Thaborvergaderingen 6e editie 25 juli 2015

De leden van de Pastoraatgroep, de Locatieraad, tijdelijk uitgebreid met leden van de groep Stromend Water, hebben afgesproken om maandelijks te vergaderen op de tweede maandag van de maand ’s middags om 14.00 uur (met uitzondering van de maand juni).
U kunt uw vragen en/of opmerkingen voor deze vergaderingen bij de secretaris Locatieraad schriftelijk indienen via het secretariaat van de Thaborkerk of via e-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl

Pastoraat- en Locatieraadzaken

 • Zoals we de vorige keer vermeldden is een er nieuwe werkgroep ‘Bezoekwerk’ in oprichting. Marian Mulder en Saskia Reerink zullen met hulp van Eddie Oude Wesselink ‘de kar’ gaan trekken. Wie wil er meedoen om deze werkgroep echt body te geven? Laat het even aan het secretariaat weten.
 • In de Thabor willen we de Diaconie, daar valt Bezoekwerk ook onder, meer body geven. Diaconie: De zorg voor onze medemens, in de brede zijn van het woord is de belangrijkste peiler in ons christelijke geloof.
  Paus Franciscus brengt ons dat steeds weer onder ogen. Wie gaat ons daar bij helpen?? Vele handen maken ligt werk, u weet wel. Meldt u aan via ons secretariaat of via tel.nr. 074-2500951.
 • ISOTH-Overleg. Dit is het overleg tussen de basisscholen en onze Thaborkerk. Als kerk ervaren wij deze contacten als zeer waardevol. We maken zo contact met erg positief ingestelde leerkrachten.
  Zo zijn de voorbereidingen op de 1e H. Communie erg goed verlopen. Graag willen we deze contacten uitbreiden om ons te laten ‘voeden’ door wat er bij de scholen, leerkrachten en jeugd, leeft. Heeft onze grote aandacht!
 • Na de vakantieperiode zal onze Thaborkerk op woensdagmiddagen van 14.00-16.00 uur geopend zijn voor een spontane ontmoeting met een kopje koffie/thee. Let op de aankondigingen binnenkort.
 • Tijdens drukbezochte vieringen zullen onze kosters worden voorzien van een button met opschrift van hun functie. Dit om duidelijker aan te geven dat bezoekers de richtlijnen van deze mensen nadrukkelijk dienen op te volgen. Belangrijk om de veiligheid te kunnen garanderen bij noodsituaties zoals toegang voor hulpdiensten en goede vluchtwegen.
 • Denkt u aan de maandelijks terugkerende actie voor de Voedselbank? (steeds het eerste weekend van de maand). Gevraagd wordt houdbare levensmiddelen zoals: koffie, div. blikken soep, pindakaas, chocoladepasta en andere houdbare levensmiddelen. Een duidelijk boodschappenlijstje bevindt zich op het prikbord in de hal. Ook kunt u eventueel door de week (indien het secretariaat open is, zie boven) uw voedsel inleveren, daarvoor staat er een mand in de hal van de kerk. Het blijft echt nodig!
 • U weet toch al dat de kerkradio alle vieringen uit onze Thabor uitzendt? Deze vieringen kunt u live volgen, maar ook later nog eens beluisteren, zelfs tot drie maand na de uitzending! Inloggen via:   kerkomroep.nl
  Dit geldt dus voor zowel alle RK- als de PKN-diensten in de Thaborkerk!
 • Er is een nieuwe website van onze kerk en van De Goede Herder in de maak. Kijkt u eens op deze website: www.degoedeherderhengelo.nl
 • Handige schilders, let op! Onze klussengroep vraagt om hulp van enkele klussers, die éénmalig willen meehelpen om enkele ruimtes in onze Thabor te schilderen en te sauzen. Onze contactpersoon, Paul Busscher, is iedere donderdagochtend in de Thaborkerk aanwezig en wil u graag uitleggen wat de bedoeling is. Dus als u nog enkele uurtjes over hebt, kom ons a.u.b. helpen om onze mooie kerk, mooi te houden.
 • We blijven verder nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor diverse werkgroepen, o.a. voor het diaconale bezoekwerk, een taak die we bijna allemaal zouden kunnen doen, zorg voor onze naaste! Is dat mogelijk iets voor u, laat het ons even weten bij het secretariaat:
  Telnr. (074-2770771) of op e-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl .

Start typing and press Enter to search