nieuwsbrief 7 18 september 2015

Home / nieuwsbrief 7 18 september 2015

LOGO THABOR KERKSecretariaat Thaborkerk tel.nr. 074-2770771
Openingstijden: dagelijks van 9.30-11.30 uur

Nieuws uit de Thaborvergaderingen 7e editie 18 september 2015

De leden van de Pastoraatgroep, de Locatieraad, tijdelijk uitgebreid met leden van de groep Stromend Water, hebben afgesproken om maandelijks te vergaderen op de tweede maandag van de maand ’s middags om 14.00 uur (met uitzondering van de maand juni). U kunt uw vragen en/of opmerkingen voor deze vergaderingen bij de secretaris Locatieraad schriftelijk indienen via het secretariaat van de Thaborkerk of via e-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl

Pastoraat- en Locatieraadzaken

 • Vrijdag 6 november wordt weer de traditionele Vrijwilligersavond georganiseerd. Iedere vrijwilliger ontvangt een persoonlijke uitnodiging, ook de dit jaar gestopte vrijwilligers. Van hen zal dan officieel afscheid worden genomen. Een gezellige avond onder genot van een hapje en drankje en natuurlijk weer een verloting!!
 • Edith Steinkoor en de Cantores hebben elkaar gevonden. De Cantores zullen bij gelegenheid het E. Steinkoor met een mannelijk geluid gaan versterken. Cantores blijven wel zelfstandig bestaan.
 • Zoals we ook de vorige keer al vermeldden is een er nieuwe werkgroep ‘Bezoekwerk’ in oprichting. Marian Mulder en Saskia Reerink zullen met hulp van Eddie Oude Wesselink ‘de kar’ gaan trekken. Wie wil er meedoen om deze werkgroep echt body te geven? Laat het even aan het secretariaat weten.
 • Gelukkig hebben zich 3 personen opgegeven om hun persoonlijke inzet aan onze geloofsgemeenschap te geven. In overleg zal een passende werkgroep worden uitgezocht.
 • Voedselbank actie. Deze diaconale activiteit van zowel De Bron als de Thabor lijkt een beetje in te zakken. Wekelijks maakt de Voedselbank ca. 350 voedselpakketten klaar voor personen die deze bijdrage niet kunnen missen. Laten wij blijven proberen om de Voedselbank daarbij te helpen en regelmatig houdbaar voedsel in de mand te leggen die altijd in de hal van de kerk staat. De maandelijkse actie in het 1e weekend van de maand gaat gewoon door. Hartelijke dank daarvoor.
 • In de Thabor willen we de Diaconie (daar valt Bezoekwerk ook onder) meer body geven.
  Diaconie: De zorg voor onze medemens, in de brede zin van het woord is de belangrijkste peiler in ons christelijke geloof.
  Paus Franciscus brengt ons dat steeds weer onder ogen. Wie gaat ons daar bij helpen?? Vele handen maken ligt werk, u weet wel. Meldt u aan via ons secretariaat of via tel.nr. 074-2500951.
 • ISOTH-Overleg. Dit is het overleg tussen de basisscholen en onze Thaborkerk. Als kerk ervaren wij deze contacten als zeer waardevol. We maken zo contact met erg positief ingestelde leerkrachten. Zo zijn de voorbereidingen op de 1e H. Communie erg goed verlopen. Graag willen we deze contacten uitbreiden om ons te laten ‘voeden’ door wat er bij de scholen, leerkrachten en jeugd, leeft. Heeft onze grote aandacht!
 • Tijdens drukbezochte vieringen met de feestdagen zullen onze kosters worden voorzien van een button met opschrift van hun functie. Dit om duidelijker aan te geven dat bezoekers, richtlijnen van deze mensen nadrukkelijk dienen op te volgen. Belangrijk om de veiligheid te kunnen garanderen bij noodsituaties zoals toegang voor hulpdiensten en goede vluchtwegen. Ook tijdens de komende Kerstvieringen (16.00 en 19.30 uur) zal speciaal gelet worden dat er niet te veel personen in de kerk worden toegelaten (ervaring van afgelopen jaar). VOL = VOL!
 • U weet toch al dat de kerkradio alle vieringen uit onze Thabor uitzendt? Deze vieringen kunt u live volgen, maar ook later nog eens beluisteren, zelfs tot drie maand na de uitzending! Inloggen via:   kerkomroep.nl
  Dit geldt dus voor zowel alle RK- als de PKN-diensten in de Thaborkerk!
 • Er is een nieuwe website van onze kerk en van De Goede Herder in de maak. Kijkt u eens op deze website: www.degoedeherderhengelo.nl
 • Mocht u verder vragen of suggesties hebben, laat het ons even weten bij het secretariaat (074-2770771) of op e-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl

Start typing and press Enter to search