nieuwsbrief 8 19 oktober 2015

Home / nieuwsbrief 8 19 oktober 2015

LOGO THABOR KERKSecretariaat Thaborkerk tel.nr. 074-2770771
Openingstijden: dagelijks van 9.30-11.30 uur

Nieuws uit de Thaborvergaderingen 8e editie 2015
De leden van de Pastoraatsgroep, de Locatieraad, tijdelijk uitgebreid met leden van de groep Stromend Water, hebben afgesproken om maandelijks te vergaderen op de tweede maandag van de maand ’s middags om 14.00 uur.
U kunt uw vragen en/of opmerkingen voor deze vergaderingen bij de secretaris Locatieraad schriftelijk indienen via het secretariaat van de Thaborkerk of via
E-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl.

Pastoraat- en Locatieraadzaken

 • Allerzielenviering. Op maandag 2 november aanvang 19.00 uur zal er weer een Allerzielenviering in de Thaborkerk gehouden worden.  Organisatie door leden van de uitvaartgroep. Kruisjes van overleden parochianen van de afgelopen 2 jaar zullen dan worden uitgereikt.  Betroffen familieleden ontvangen daarvoor een uitnodiging.  Natuurlijk is iedereen welkom en krijgt u ook de gelegenheid om een kaarsje op te steken voor iemand die u wilt gedenken.
 • Vrijdag 6 november wordt weer de traditionele Vrijwilligersavond georganiseerd. Iedere vrijwilliger heeft of ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging, ook de dit jaar gestopte vrijwilligers. Van hen zal dan officieel afscheid worden genomen. Een gezellige avond onder genot van een hapje en drankje en natuurlijk weer de verloting van een mooie paaskaars. Opbrengst voor een heel goed doel! Mocht u door welke omstandigheden ook geen uitnodiging hebben gekregen dan kunt u zich alsnog aanmelden op het secretariaat.
 • Afscheid. Na vele jaren hun beste krachten te hebben gegeven aan het bestuur van o.a. De Goede Herderparochie hebben onlangs dhr. Leo van de Stappen (vice voorzitter) en dhr. Marcel Klieverink (o.a. personele zaken) afscheid genomen van dit bestuur. Wij zijn beide heren veel dank verschuldigd voor hun vele werk. Nieuwe bestuursleden zijn dhr. Will Bohne (o.a. gebouwenbeheer) en dhr. B. Van Werkhoven (vice voorzitter)
 • Verhuizing. “Wijkracht” gaat verhuizen samen met 3 wijkteams, Stg. Welzijn Ouderen, Bureau Sociaal Raadslieden, Menthol en Hulpdienst Hengelo. Het nieuwe adres is Deldenerstraat 20 te Hengelo.
 • Kerstmarkt Thabor. Evenals de succesvolle kerstmarkt van vorig jaar organiseren we opnieuw, samen met De Bron, weer een Kerstmarkt op zaterdag 19 december, noteert u deze datum vast in uw agenda.  Nadere mededelingen volgen nog. U kunt net als afgelopen jaar weer spulletjes (die weer te verkopen zijn, of in bloemstukjes te verwerken) voor deze markt aanleveren op de ochtenden dat het secretariaat geopend is. We hopen net als vorig jaar weer op een hoge opbrengst voor een goed doel.
 • Diaconie in de Thabor (daar valt o.a. bezoekwerk en armoedebestrijding ook onder). Diaconie: De zorg voor onze medemens, in de brede zin van het woord, is de belangrijkste peiler in ons christelijke geloof. In de komende kersttijd zal de Hengelose Caritas weer kerstpakketten voor hulpbehoevenden verzorgen. Mocht u in uw omgeving personen of families kennen die hiervoor in aanmerking moeten komen, wilt u ons dat dan laten weten op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 • 1e Communieoverleg (2016) met de basisscholen in onze Thabor. Scholen zijn erg blij met de gezamenlijke inzet hiervoor. Mogelijk zal aanwezige parochianen gevraagd worden een communicantje in de viering te ‘adopteren’ en gezamenlijk naar voren te komen. Kan tot een speciale band uitgroeien!
 • U weet toch al dat de kerkradio alle vieringen uit onze Thabor uitzendt? Deze vieringen kunt u live volgen, maar ook later nog eens beluisteren, zelfs tot drie maand na de uitzending! Inloggen via:   kerkomroep.nl
  Dit geldt dus voor zowel alle RK- als de PKN-diensten in de Thaborkerk!
 • Er is een nieuwe website van onze kerk en van De Goede Herder in de maak. Kijkt u eens op deze website: www.degoedeherderhengelo.nl
 • Mocht u verder vragen of suggesties hebben, laat het ons even weten bij het secretariaat (074-2770771) of op e-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl

Start typing and press Enter to search