WERKGROEP PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Home / WERKGROEP PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ?

De Caritas draagt o.a. zorg voor minderbedeelden onder ons.
Dat betekent, dat mensen die bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden verkeren, zij, ongeacht de oorzaak, mogelijk ondersteuning krijgen van de Caritas.
Daarnaast verzorgt de Caritas o.a.:

  • Jaarlijkse kerstpakketten voor de doelgroep.
  • Ondersteuning bij de kledingactie voor Mensen in Nood (Sam’s kledingaktie), 2x per jaar. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.
  • Jaarlijkse collecte voor de Hengelose Caritas (op paaszaterdag).

Mocht u in uw omgeving signalen opvangen van mensen, waar de nood hoog is, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Thaborkerk:
Telefoon 074 2770771. Maandag t.m. vrijdag van 09.30-11.30 uur.

Binnen de Caritaswerkgroep van de Thabor kunnen we op dit moment actieve mensen gebruiken. U bent van harte welkom. U kunt zich o.a. opgeven en inlichtingen opvragen bij het secretariaat van de Thaborkerk.
Met vriendelijke groet, namens de Caritas van de Thabor,
Agnes Pots.

Start typing and press Enter to search