WERKGROEP STROMEND WATER

Home / WERKGROEP STROMEND WATER

WIE ZIJN WIJ?

De werkgroep Stromend Water gelooft in de kracht van de blijde boodschap aangewakkerd door Gods Geest. Toen medio dit jaar paus Franciscus zijn visie op de Kerk vanuit het Evangelie bekend maakte, raakte hij daarmee een gevoelige snaar. De Kerk moet zich aanpassen aan de tijd, aan de mensen. De Kerk moet naar buiten, naar de mensen in nood, veraf en dichtbij. Kortweg, het moet anders, maar dan geïnspireerd door de woorden uit het evangelie.
De leden van de groep “Stromend Water” zijn gegrepen door paus Franciscus’ woorden en in deze geest hebben wij een begin gemaakt met de bestudering van “De Vreugde van het Evangelie”. Deze vreugde hebben wij gezocht in “Ontmoetingen”.

Ontmoetingen met de werkgroepen, met vrijwilligers die hun taak ernstig nemen.
Ontmoetingen in Stromend Water-vieringen waar gezocht naar teksten en liederen die bijzondere ontmoetingen met Jezus uitdiepen en bezingen. Wij zoeken nu ontmoetingen met jonge ouders, ouders van dopelingen, ouders van Eerste Communicanten. Wij worden voortgestuwd door de vreugde om de boodschap van Jezus Christus zoals deze in de evangeliën terug te lezen is.
De werkgroep verzorgt elk 1e weekend van de maand een viering
( zie Samenloop)

 

WAT DOEN WIJ?

De werkgroep probeert verschillende activiteiten op te starten. Zo hebben we als werkgroep in de Vredesweek in 2014 met een stand in het Winkelcentrum “Hasselo” gestaan. Hier hebben we duifjes uitgedeeld met de vraag om hier een wens op te schrijven. Al deze wensen zijn ter plekke opgehangen in een groot net. Dit net is in datzelfde weekend gebruikt in de viering met kinderen en in de Oecumenische Vredesviering samen met de Bron-gemeente.
Er is een jaarlijks terugkerende Kerstmarkt opgezet waar o.a. bloemstukjes worden verkocht die door mensen uit de beide geloofsgemeenschappen van de Thaborkerk zijn gemaakt. Ook worden er allerhande zaken verkocht die met kerst te maken hebben. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan er van zelfgebakken taart of cake genoten worden. En van allerlei andere lekkernijen.
Dit jaar hebben we ons ten doel gesteld om met de groep kinderen die de Eerste Heilige Communie doet op te trekken en hen samen met de school en de werkgroep Communievoorbereiding te ondersteunen.

Sinds eind 2015 is de werkgroep gestart met een inloopmiddag 2 x in de maand op woensdagmiddag van 14:30 – 16:30 uur voor mensen die even een praatje willen maken bij een kopje koffie of thee. Of omdat men misschien even alleen willen zijn in de Ludgeruskapel om een kaarsje aan te steken en zich even in stilte terug te trekken.

Zo proberen we het hele jaar door zaken te organiseren. Dit wordt dan natuurlijk in Samenloop vermeld.

Start typing and press Enter to search